© Ribat Group 2020

Neler Yapıyoruz

Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri

2020/07/13

• Türk-Amerikan ilişkileri, 18. yüzythn sonlanndan itibaren, Akdeniz'deki Türk limanlannda sürdürülen deniz ticareti yolu ile gelişmiş ve Osmanlı Devleti ile ABD arasında temaslar başlamıştır. ABD ile Cumhuriyet Türkiye'yi arasındaki diplomatik ilişki tesisi Il Şubat 1927 tarihinde Nota testisi yoluyla yapılmıştır. İlişkiler, özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla genişleyip derinleşmiştir.

• Son 10 yil içinde ABD ile ticaret hacrnimiz 1,5 kattan daha fazla büyümüştür. 2018 yılında ABD'den ithalatımız 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir (bir önceki yıl 11,9 milyar dolar) ABDryi en fazla ithalat yapılan 4 . ünch ülke konumuna getirdi. Diğer taraftan ABD'ye ihracatımızın toplam ihracatımaın içerisindeki payı %5'dir. Ihracatına 2017 yılında 8,3 milyar dolara ulaşmıştır (Bir önceki yıl 6,6 milyar dolar). Ülkemizin ABD'ye ihracatı genel olarak artış eğilimindedir.

• 2016 yılında Türkiye ABD'nin ihracatında %0,6'lık payıyla 28. sırada yer almaktadır. ABD ile ticaret hacmimiz 2018 yılında 21,11 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde de ABD'ye ihracat art.

• ilk çeyrekte ABD'ye yüzde 10 artışla 2,82 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. İş dünyası temsilcilerin beklentisi ABD ile yıl sonu dış ticaret hacminin 21 milyar dolan aşmasıdır.

• Ülkemizde 1.702 adet ABD sermayesine sahip şirket faaliyet göstermektedir. ABD de 2000 üzerinde Türk Firması faaliyet göstermektedir.

• 2018 yılında 411.951 ABD'li turist ülkemizi ziyaret etmiştir.

• Türk Hava Yollan'mn ABD'de New York, Washington, Boston, Chicago, Los Angeles, Houston, San Francisca Miami ve Atlanta'ya doğrudan seferleri bulunmaktadır. 

                                                           

                                                                      Türkiye-ABD Dış Ticaret ve

                                                                        Yatirinı Raporu 2019 

Bunlara Göz Atabilirsiniz!